A Szakcikkek részben Ön megtekintheti a COM-FORTH-hoz kapcsolódó szakcikkek listáját, amelyek különböző szakfolyóiratokban, szaklapokban az évek során megjelentek.
A COM-FORTH nem csak beszél arról, hogy rendelkezik azzal a szaktudásával és tapasztalattal, amely az Ön igényeinek legmagasabb szintű kielégítéséhez szükséges, hanem erről meg is bizonyosodhat, ha beleolvas a termékekhez, szoftverekhez kapcsolódó szakcikkekbe. (tovább…)

Napjaink gazdasági helyzetében egyre inkább előtérbe kerül a költségek csökkentése, melynek egyik lehetséges megoldása a termelés karcsúsítása, azaz a Lean gyártás bevezetése. A Lean gyártás megvalósításának egyik előfeltétele, hogy valós idejű adatoknak legyünk a birtokában, de ez önmagában még nem elég: a kigyűjtött adatokat használnunk, elemeznünk kell, ennek az elemzésnek a segítségével küszöbölhetjük ugyanis ki a felesleges elemeket, azaz: minimalizáljuk a termelt selejteket, maximalizáljuk a gépek kihasználtságát, elkerüljük a felesleges munkát, és így tovább.

Az következő fejezetekben olvasson el néhány olyan szoftveres intelligens termelésmenedzsment megoldást, amelyek bár önmagukban nem elegendőek a Lean gyártás megvalósításához, nagy segítséget nyújthatnak a bevezetés során.

Olvassa el, hogy…

Mi az a Lean

A Lean Manufacturing egy gyártási filozófia. Célja biztosítani a vevői igények lehető legmagasabb szintű kielégítését azáltal, hogy folyamatosan tökéletesíti az üzem működését: kiküszöböli az beszerzési láncban fellelhető veszteségeket, kiküszöböli a hibákat, biztosítja az alapanyagok folyamatos áramlását.

A Lean célja

A Lean Manufacturing célja a legjobb minőségű termék előállítása a legrövidebb idő alatt, a legkisebb költségráfordítással (minden gyártó álma).

Miért érdemes bevezetni a Lean gyártást?

Ez a gyártási szisztéma kevesebb munkaerőt, kisebb gyártási területet, tőkebefektetést, anyagot és időt igényel, mint a hagyományos tömeggyártás.
James P. Womack és Daniel T. Jones nemzetközi kutatásokat végeztek, hogy megállapítsák, hogy mik jelentik az autógyártásban a versenyelőny forrását. Kutatásuk eredményeit egy azóta bestsellerré vált könyvben “The Machine That Changed The World” foglalták össze. A kutatás eredményei megdöbbentőek voltak, hiszen rámutattak arra, hogy Toyotának körülbelül 2-szeres a termelékenysége és 100-szor jobb a minősége mint az akkori nyugati autógyártóknak.
A Lean fogalom tulajdonképpen a Toyota vállalatnál fellelhető legjobb gyakorlatokat jelöli és így a Toyota Production System (TPS) szinonimájaként használható.
A Lean szervezet gyorsan és rugalmasan képes reagálni a vevők igényeire miközben a lehető leghatékonyabban használja a rendelkezésre álló erőforrásait.

A Lean modell

A Lean gyártás eszközrendszere olyan kipróbált elemekből áll, mint az érték-előállító folyamat analízis (“Value Stream Analysis”), mely alapján megtudhatjuk, hogy mi a fogyasztó számára az érték, illetve az üzleti folyamatok felderítése, amelyből kiderül, hogy hogyan szolgálja ki a vállalat a vevői igényeket.  A folyamat feltárása az alapanyagok beérkezésétől az egyes gyártási folyamatok elemzéséig tart, tartalmazva az “érték-hozzáadó” és “nem érték-hozzáadó” folyamatokat is. Fontos, hogy a folyamatokat egészében tudjuk átlátni, és az egészet optimalizáljuk ahelyett, hogy a (részletekben elveszve) a részfolyamatokon próbálunk meg javítani.

Milyen előnyökkel jár?

Egy jól működő Lean gyártás 5-20%-kal kevesebb nyersanyag-felhasználással, 40-60%-kal kisebb WIP raktárral, 45-55%-kal kevesebb minőségi problémával, 50-75%-kal rövidebb átfutási idővel, 20-40%-os előállítási költség csökkenéssel jár.

Hogyan lehet megvalósítani?

Hogyan segíthet egy szoftver a termelés folyamatos javításában?

A GE több mint 10 éve foglalkozik a Lean és a Six Sigma megvalósításával. Ennek során négy pontban állította össze a fontosabb tapasztalatait az ipari folyamatokra vonatkozóan:

 • Fontos a pontos adatgyűjtés – időszakos adatok kulcsfontosságúak – de a valós idejű adatok a legjobbak
 • Kihívás az adatokból olyan információt szerezni, amely alapján a folyamatokat befolyásolni tudjuk
 • Felgyorsítja a folyamatokat a megfelelő eszköz és platform
 • Kulcsfontosságú a siker eléréséhez a megfelelő IT stratégia

A GE MES szoftver csomagja, a Proficy Plant Applications kristálytiszta képet ad az aktuálisan gyártott termékről és annak gyártásáról, valamint arról is, hogy hogyan lehetne annak hatékonyságát a csúcsra emelni. A Proficy a különböző gyártórendszerek és alkalmazások közötti kapcsolat megteremtésével lehetővé teszi, hogy a felhasználó maximálisan ki tudja aknázni a működő gyártórendszer képességeit. A moduláris felépítés emellett megoldja, hogy a felhasználó csak az éppen általa megkívánt funkcionalitást implementálja. Ez az inkrementális megközelítés megszabadítja a felhasználót a “mindent vagy semmit” dilemmától, hiszen nem kell egy átfogó rendszert (hosszú idő alatt, vagy talán soha véget nem érően) egyszerre bevezetnie, elég először pl. a kritikus jelentőségű tényezőkön (pl. hatékonyság, vagy termékkövetés, vagy minőség) javítani.

A hatékonyság csökkenésének okai

A fenti tényezők mind csökkentik a hatékonyságot…

Növelje OEE mutatójának értékét!

A hatékonyság-menedzsment (Proficy Efficiency) modul segít abban, hogy megtaláljuk a gyártási folyamatban azokat a pontokat, amelyek nem termelnek értéket: pl. átállások (change over), selejtek, leállások.

LEAN megvalósítása

A termelés követése és a hatékonyság monitorozása segíti az OEE mutató maximalizálását. A Proficy Efficiency valós időben mutatja meg az állásidők, selejtek, darabszámok és egyéb események alakulását adott gépsorra, időszakra, operátorra, a felhasználói elvárásoknak megfelelően. A Proficy Efficiency a termelés történetének elemzésével (gépenként, operátoronként, műszakonként, stb.) a problémák és hibák okait oldja meg, kiküszöbölve ezzel a felesleges állásidőket, átállásokat, selejteket és egyéb hibákat.

A Proficy Efficiency az események és okok összefüggéseinek vizsgálatát valós idejű és hisztorikus adatok alapján végzi, így támogatja a valós idejű döntéshozatalt. Ennek segítségével nem csak egy adott időszak (pl. műszak) végén lehet beavatkozni a termelésbe, hanem a probléma észlelésekor azonnal meghozva a szükséges döntéseket.

A valós idejű adatokat úgy kaphatjuk meg, hogy az operátorok nem papír alapon rögzítik az eseményeket, hiszen akkor csak műszak végén kerülnének be az adatbázisba.

Valós idejű riport
Valós idejű riportok az eszközök hatékonyságáról

Az operátorok, termelésvezetők, üzemvezetők a valós idejű adatok alapján webes vagy Excel alapú riportokat kapnak a termelésről. A riportok a felhasználó igényeinek megfelelően teljesen testre szabhatók, így mindenki a maga számára hasznos információkat látja.

Fontos kihangsúlyozni, hogy önmagában a szoftver és az alkalmazás megvásárlása nem elegendő: a felhasználónak ki kell elemezni az adatokat, így érhet el eredményt. A Proficy Efficiency “csak” egy eszköz ahhoz, hogy a felhasználó optimalizálhassa a termelését.

A termelési műveletek valós-idejű irányítása az átfogó riportozás alapján:

 • Az indulások, leállások és átfogó üzemi és készülék kihasználtság mutatói (OEE)
 • Ütemezett KPI riportok minden döntéshozónak – az operátoroktól az igazgatóig
 • Értesítések (email) az eltérésekről, hibákról a valós-idejű beavatkozásokhoz

A gyors implementálási idővel Ön hamar elérheti a nem érték előállító folyamatok idejének drámai csökkenését, így a kezdeti befektetés gyors megtérülését.

Megoldásainkat integráljuk az Ön ERP rendszerével

Megoldásainkat pedig integráljuk az Ön ERP rendszerével, legyen az SAP, vagy Oracle.

Hogyan támogatja a Leant?

A Proficy Efficiency szoftverrel csökkenthetjük a selejtek számát, az állásidőket, az átállásokat, egyszóval, növelhetjük az OEE mutató értékét, így a termelésből elimináljuk a felesleges veszteségeket, azaz karcsúsítjuk a termelést.

Proficy TroubleShooter – az adatok elemzéséhez és a jövőbe tekintéshez

Mint már korábban is hangsúlyoztam, az adatgyűjtés, majd az abból keletkező hisztorikus adatok csak a hasznosításukkor nyernek igazi értelmet. A hasznosításnak egy új, nagyon hatékony eszköze a Proficy Troubleshooter, amely a hisztorikus adatokat elemzi és ezek alapján olyan statisztikai modellt épít fel, amelyből pontosan láthatók egy gyártási folyamat gyenge pontjai. Míg a Proficy Efficiency használatakor elsősorban a legyártott darabszám és az ahhoz kapcsolódó állásidők, átállások és selejtek alapján végezhetjük el az elemzést, a TroubleShooter segítségével, jóval részletesebb elemzés folytatható annak fényében, hogy milyen körülmények (hőmérséklet, nyomás, stb.) jellemezték az adott folyamatot. Például, ha egy adott nyomásszint mellett a rendszerből selejtes termék jön ki, akkor a nyomásszint módosításával ezen akár azonnal változtatni lehet, az operátornak küldött jelzéssel.

TroubleShooter modell valós idejű adatok alapján

Mindez komolyabb statisztikai tudás nélkül, a változók egyszerű módosításával elvégezhető, és lehetőséget ad arra, hogy az operátorok akár gyártás közben is beavatkozhassanak egy-egy folyamatba. Az eszköz segítségével ugyanakkor lehet akár előre is tervezni: a problémás – például selejtgyártást vagy túlzott energiafogyasztást okozó – pontok lokalizálhatók és optimalizálhatók még a gyártás beindítása előtt. A TroubleShooter tartalmaz egy ROI kalkulátort is, melynek segítségével könnyen átlátható, hogy a változók módosításával a tervezett beruházások, folyamatok megtérülése pontosan hogyan alakul majd.

Hogyan támogatja a Leant?

Egy tipikus folyamatban egy hiba keletkezése és annak elhárítása az alábbi ábrán szemléltetett módon történik.

 • A hiba bekövetkezésének vannak bizonyos jelei,
 • majd a hibát az adatok alapján elemezni tudjuk, és ezt követően
 • a feladat leosztásra kerül a megfelelő operátorhoz megoldásra.
 • Az operátor beavatkozik a folyamatba, és
 • ha minden kedvezően alakul, ennek a beavatkozásnak meg lesz az (pozitív) eredménye.

Hibaelhárítás folyamata
Hiba keletkezése és annak elhárítása egy tipikus folyamatban

Ez a folyamat azonban számos ponton karcsúsítható:

 • Valós idejű és hisztorikus adatokkal és riportokkal az elemzés és a kiértékelés ideje nagymértékben csökkenthető, hiszen minden információ azonnal, automatikusan, strukturáltan látható, így a hibák okait gyorsan meg lehet határozni és kiosztani az operátoroknak a feladatokat megoldásra.
 • Élő kapcsolattal (beavatkozás SCADA segítségével) az akciók is azonnal megtörténhetnek.
 • A modellezés segítségével a hibák előre jelezhetők, így ha a jelek arra utalnak, hogy hiba fog bekövetkezni, egy riasztás segítségével az operátor proaktív módon beavatkozhat, így eleve elkerülheti a hibát.

A fentiekből látható, hogy a Proficy TroubleShooter segítségével a selejtek és az egyéb termelési hibák száma csökkenthető, az előforduló hibák kiküszöbölésének ideje pedig nagymértékben lerövidíthető.

Proficy Workflow – a manuális munkafolyamatok digitalizálásához

Az eddigiekből kiderült, hogy ha már rendelkezésre állnak az automatizált folyamatok adatai, azokból elemzések segítségével rendkívüli eredményeket érhetünk el. De mi a helyzet a manuális munkafolyamatokkal?

A Proficy Workflow egy olyan szoftver, mely egyetlen eszközként képes a manuális és automatizált folyamatok standardizálására, integrálva a műveleteket akár különböző rendszerekbe is, biztosítva ezzel az egyes munkafolyamatok megbízható lefolytatását. Fontos megjegyezni, hogy a Proficy Workflow képes más rendszerekhez ( PLC, OPC, SCADA, MES, stb.) kapcsolódni, így vállalaton belül egy integrált rendszer hozható létre.

A Proficy Workflow értéke abban rejlik, hogy vállalati szinten valamennyi folyamat definiálható, a folyamatok pedig az előre meghatározott és a minőségbiztosítási, illetve ellenőrzési terület által tesztelt módon rögzíthetők. A munkafeladatok egy-egy területre vagy munkakörre kioszthatók, így garantálható, hogy a beszerzésen dolgozók, a mérnök munkatársak, a minőségellenőrök, vagy éppen az operátorok a standard folyamatokat végzik el a helyes, előre meghatározott lépések szerint. Ott, ahol a folyamatok automatizáltak, könnyedén megoldható, hogy egy újabb részfolyamat csak bizonyos, előre definiált értékek teljesülése esetén indulhasson el. Így például egy vegyi üzemben egy tartály karbantartásánál csak akkor lehessen kinyitni az ajtót, ha a tartály hőmérséklete egy adott értéket mutat.

Egy tipikus munkafolyamat több lépésből álló folyamat, amelyek bizonyos feltételek mentén követik egymást. A lépések magukba foglalhatnak kézi beavatkozást (például az operátor vizuálisan ellenőrzi a termék minőségét) vagy automatizált lépéseket (például vár addig, míg a PLC által vezérelt hőmérséklet eléri a 45 °C-t). A folyamat megtervezése után a munkafolyamat a végrehajtó motorba kerül. Egy vállalatnál az iparágtól függően tipikusan 60–100 folyamat futhat párhozamosan.

képernyőkép

Ezzel a megoldással egy olyan „álomüzemet” lehet megvalósítani, amelyben minden szinten az előírt és szabványos lépések szerint folyik a munka. Ennek nem csak az üzemi hatékonyság növelése miatt van komoly értéke a gyártók számára, hanem akkor is nagyon hasznos, ha az üzem átfogó vállalati vagy üzemi minőségügyi audit előtt áll. Ilyenkor ugyanis az auditorok elé digitálisan dokumentált, szabványos folyamatok tárulnak, és ezek az év 365 napján, 0-24 órában rendelkezésre állnak.

Hogyan támogatja a Leant?

A standardizált munkafolyamatok az alábbi előnyökkel rendelkeznek:

 • Kevesebb hibázási lehetőség, hiszen a Proficy Workflow segítségével minden operátor szakértővé válik
 • Új munkaerő vagy új feladatkör betöltése esetén rövidebb tanulási folyamat
 • Kevesebb variáció a termelésben, ezáltal jobb (stabilabb) minőség
 • Kivételek és problémák gyors és hatékony kezelése
 • Egységes, konzisztens rendszer vállalati szinten

Átfogó termék- és termeléskövetés a Lean-ért

A Lean fontos eleme a vevői igények maximális kielégítése a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legkevesebb ráfordítással. A Proficy Termelésmenedzsment (Production) modul valós idejű képet ad a termékek üzemen belüli aktuális mozgásáról, biztosítja a termékek genealógiájának riportozását és a készletek csökkentésére szolgáló ütemezési változtatásokat, így segít a gyártási műveletek javításában. Az átfogó termékkövetés és genealógia biztosítja az alapanyagok és a gyártási feltételek teljes nyomon-követhetőségét, minden gyártott termékre. A modul előnye hogy valós-idejű termelési események alapján szolgáltatja a riportjait.

A Proficy Termelésmenedzsment modul előnyei:

Ütemezés és a feladatok végrehajtása valós-idejű termelési események alapján:

 • Integrálás SAP és más ERP rendszerekkel
 • Raktárkészletek csökkentése
 • Készülékek közötti termékáramlás ellenőrzése
 • Raktári mozgások kezelése és riportozása
 • Termelés módosítása rendelési információ alapján
 • Integrált minőség- és termeléskövetés a gyártásütemezés pontosságának javításához

Nagyobb bevétel biztosítása a vevői elvárások és a törvényi előírások kielégítésével egyidejűleg, a termékek genealógiai riportjainak használatával:

 • Termékek és anyagok követése a teljes gyártási életciklus alatt
 • Minősítési bizonylati riportok gyors fejlesztése
 • Visszahívások és karantén feltételek limitálása
 • Gyorsabb válasz a vevői észrevételekre és kifogásokra

Szeretne többet megtudni arról, hogy az Ön üzemében, az Ön gyárában hogyan tudná megvalósítani a Lean gyártást? Lépjen velünk kapcsolatba!

A

adapter kártya: Egy PC-be vagy OPTO22 kontrollerbe telepített áramkör, amely kommunikációt tesz lehetővé egy eszközzel.

adatgyűjtés: Szenzorok, eszközök és folyamatok adatainak a gyűjtése. Valós, pontos és rendszeres (lehetőleg valós idejű) adatok alapján lehet csak felelős döntést hozni. A Com-Forth Kft. az OPTO22 SNAP PAC rendszerét ajánlja adatgyűjtésre és a GE Historian szoftverét adattárolásra.

AGV Automated Guided Vehicle: Raktárokban használatos vezető nélküli járművek

analóg pont: Egy ki- vagy bemenet, aminek egy tartományon belül szabadon változhat az értéke (áramerősség, feszültség, teljesítmény). Példák: hőmérő modul.

AP – Access Point: Vezeték nélküli router

APC: Advanced Process Control

ARC Advisory Group: Egy kutatással és tanácsadással foglalkozó amerikai cég. A PAC szó megalkotója.

ARCNET: Egy LAN protokol számítógépekhez és irányítástechnikai eszközökhöz (pl. OPTO22 rendszerhez)

around the clock: széles skála

(tovább…)